Postępowanie powypadkowe

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, art. 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

 

Firma ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ pomaga:

  • ustalić okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • zawiadomić o wypadku (pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy)
  • powołać zespół powypadkowy 
  • sporządzić dokumentacje powypadkową (w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy). Jeżeli przekroczymy termin 14 dni należy podać przyczynę.
  • sporządzenie karty statystycznej do urzędu statystycznego

Jeżeli jest to wypadek w drodze z/do pracy sporządzamy Kartę Wypadku.

 

Zadzwoń lub Napisz już TERAZ a przygotujemy indywidualną ofertę cenową dla Ciebie i Twojej firmy - Kontakt

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam