Ocena Ryzyka Zawodowego

Najprościej określając ryzyko zawodowe, nazywa się je prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń na określonym stanowisku pracy związanych z wykonywaną pracą. Dotyczy ukazania strat i niekorzystnych skutków zdrowotnych. Ocena ryzyka zawodowego jest ukazaniem szczegółowych czynników szkodliwych, bądź czynników niebezpiecznych, które narażają na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzi. Taka ocena służy do tego, by ograniczyć lub wyeliminować to, co działa na naszą niekorzyść.

Artykuł 226 Kodeksu Pracy mówi o tym, że obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jakie występuje na danych stanowiskach pracy i sporządzenie w tym celu stosownej dokumentacji. Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania pracownika o poziomie ryzyka i wskazaniu niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które stworzą tzw. Ryzyko akceptowalne.

Zgodnie z artykułem 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP, również określa się obowiązkowo przeprowadzenie przez pracodawcę takiej oceny, stworzenia dokumentacji i zastosowania środków profilaktycznych, które to ryzyko zmniejszą.

 

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się na danym stanowisku zawsze, gdy:

  • pojawiają się nowe stanowiska pracy,
  • wprowadzone są zmiany na stanowiskach pracy,
  • wprowadzone są zmiany w procesie technologicznym,
  • wprowadzone są zmiany w organizacji pracy,
  • wprowadzone są zmiany w zastosowaniu środków ochrony.

 

Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego, chcąc wystawić stosowne dokumenty, należy postępować wedle określonego schematu. Początkowo należy zidentyfikować zagrożenie na podstawie zgromadzonego materiału. Następnie trzeba oszacować poziom ryzyka i ewentualnie zastosować działania korygujące lub zapobiegawcze. Kolejnym elementem jest określenie okresowej oceny ryzyka zawodowego i dalej przekazanie informacji pracownikom, jakie ryzyko zawodowe występuje na danym stanowisku pracy.

 

Zadzwoń lub Napisz już TERAZ a przygotujemy indywidualną ofertę cenową dla Ciebie i Twojej firmy - Kontakt

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam