HACCP

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich firm zajmujących się dystrybucją, przetwarzaniem, magazynowaniem i produkcją żywności. Jak również dla producentów dodatków do żywności, detergentów i opakowań, producentów maszyn, producentów pierwotnych (rolników), mających kontakty z produktami spożywczymi.

 

Szkolenie ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Program szkolenia dotyczy zapoznania pracowników z fachową terminologią, dokumentacją i wymaganiami prawnymi z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Systemu HACCP.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

 •     aktualne prawo żywnościowe
 •     przepisy prawne krajowe i międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa żywności
 •     przepisy Codex Alimentarius

2. HACCP

 •     zasady Systemu HACCP
 •     tworzenie schematu procesu technologicznego
 •     analiza zagrożeń n a każdym etapie i wykaz środków zapobiegawczych
 •     ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
 •     opracowanie działań korygujących i procedur weryfikacji
 •     prawidłowe prowadzenie dokumentacji systemu
 •     określenie tolerancji limitów krytycznych parametrów dla każdego CCP
 •     korzyści z wdrożenia systemu HACCP

3. Zasady GHP/GMP

 •     podstawowe terminy z zakresu Dobrych Praktyk GHP/GMP
 •     uwarunkowania prawne wdrażania Dobrych Praktyk Produkcyjnych
 •     prawidłowa higiena i szkolenie pracowników
 •     wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych w procesie przyjęcia towaru
 •     dostawa i przyjęcie surowców, magazynowanie i postępowanie z surowcami
 •     procesy mycia i dezynfekcji
 •     omówienie stanu technicznego maszyn i urządzeń
 •     zaopatrzenie w wodę, usuwanie odpadów, zabezpieczenie przed szkodnikami
 •     opracowanie procedur, instrukcji, prowadzenie zapisów w zakresie GHP/GMP

4. HACCP a Dobre Praktyki GHP/GMP – podsumowanie

5. Omówienie wdrażania systemu HACCP

 •     sposoby wdrażania
 •     tworzenie dokumentacji
 •     prawidłowy wygląd dokumentacji
 •     tworzenie procedur systemowych

6. Omówienie etapów przygotowania do certyfikacji

 

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Szkolenie odbywa się w siedzibie zamawiającego, ponieważ pomaga to w dopasowaniu indywidualnego harmonogramu i planu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta a także ułatwia uczestnikom późniejsze tworzenie dokumentacji dostosowanej do sytuacji i procedur danej organizacji.

 

Pomagamy również w sporządzeniu KSIĘGI HACCP w tym tworzenie regulaminów i procedur GHP / GMP w przedsiębiorstwie !!!

Wśród przedsiębiorstw, których dotyczy przestrzeganie zasad w oparciu o HACCP wyróżnić można m.in.: cukiernie, lodziarnie, piekarnie, zakłady mięsne, magazyny i samochody chłodnicze, szpitale, przedszkola, ośrodki oświatowe, punkty gastronomiczne, punkty sprzedaży bezpośredniej żywności i wiele innych.

Oferta naszej firmy polega na sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji spełniającej specyficzne wymogi prawa żywnościowego przy uwzględnieniu specyficznych warunków każdego z zakładów, m.in.:

 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji HACCP;
 • Opracowywanie dokumentacji GHP/GMP;
 • Opracowywanie instrukcji i procedur GHP/GMP;
 • Pozostała dokumentacja towarzysząca systemom HACCP.

 

Zadzwoń lub Napisz już TERAZ a przygotujemy indywidualną ofertę cenową dla Ciebie i Twojej firmy - Kontakt

 

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam