E-learning

E-learning to technika szkolenia za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych zintegrowanych poprzez platformę e-learningową. Szkolenia BHP poprzez internet, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika niosą ze sobą wiele korzyści:

oszczędność czasu – zdalne edukacja za pośrednictwem Internetu to realizacja szkolenia w dogodnym do uczestnika lokalizacji i czasie. Ponadto daje ewentualność dostosowania tempa nauki do obowiązków wynikających z procesów pracy.
oszczędność pieniędzy – szkolący się przy swoim komputerze zatrudniony nie generuje kosztów związanych z dojazdem do ośrodka szkoleniowego, nie bywa wyłączony z pracy poprzez cały dzień roboczy, natomiast koszt uruchomienia szkolenia bywa porównywalny z kosztem szkolenia w formie tradycyjnej.
przystępna forma szkolenia - nie posiada konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – jedyne wymaganie to przeglądarka internetowa. Nowoczesne narzędzia przekazywania informacji, wykorzystujące grafiki, ćwiczenia praktyczne, składają się na ciekawą i przyjazną formę przekazu zakończone testem.

 

RODZAJE SZKOLEŃ E-LEARNING

Szkolenia w języku POLSKIM:

 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • okresowe dedykowane dla pracowników eksploatujących pojazdy służbowe,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • okresowe dla służby medycznej,
 • okresowe dla dyrektorów placówek oświatowych,
 • okresowe dla nauczycieli,
 • okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
 • czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest – szkolenie dla dekarzy
 • Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy
 • Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy
 • Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy
 • Higiena pracy głosem w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym dla nauczycieli
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Szkolenia w języku ANGIELSKIM:

 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników inż.-technicznych,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia w języku UKRAIŃSKIM:

 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników robotniczych.

Szkolenia w języku ROSYJSKIM (dedykowane dla Ukraińców ze wschodniej części kraju):

 • okresowe dla pracowników robotniczych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami.

 

To jeszcze nie koniec, cały czas się rozwijamy. Wkrótce będą dostępne kolejne bloki tematyczne.

Aktualnie pracujemy nad rozbudowanym szkoleniem dot. RODO i sygnalistów.

 

 

Po zakończeniu każdego szkolenia wydajemy imienne zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniu.

 

PRZECZYTAJ JAK ODBYĆ SZKOLENIE I ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ: zarejestruj / zaloguj

 

JEŻELI JESTEŚ JUŻ ZAREJESTROWANY I NIE WIESZ JAK SIĘ ZALOGOWAĆ PRZECZYTAJ ZASADY LOGOWANIA

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam